Free Pass

Miễn phí cho tất cả người chơi. Tăng cấp để nhận súng mới và vật phẩm mới:
DR-H, Thẻ Bổ Trợ Lựu Đạn Mảnh,
RUS-79U - Tuyệt Vọng, PDW57 - Tuyệt Vọng, Dao - Tuyệt Vọng, Dù Bay - Tuyệt Vọng,
Đồ Bay - Tuyệt Vọng
,...

Miễn Phí

Premium Pass

Giá 400 CP. Sau khi mua sẽ nhận ngay Nhân vật Tank Dempsey - Wrecker, KN-44 - Sống Mòn và nhận thêm 25% XP lên cấp Battle Pass. Tăng cấp để nhận hoàn trả 400 CP, rất nhiều Súng Cực Hiếm M4 - Sống Mòn, HG40 - Sống Mòn, AK117 - Túi Dụng Cụ, DR-H - Xiềng Xích. và các vật phẩm hấp dẫn khác.

NHẬN NGAY phần thưởng trị giá

65,888 CP

Premium pass PLUS

Giá 800 CP. Sau khi mua sẽ lập tức tăng đến Cấp 12, nhận thêm 25% XP lên cấp Battle Pass và nhận ngay 2 Nhân Vật Tank
Dempsey - Wrecker & Reaper - The Grinder
.Tăng cấp nhận toàn bộ phần thưởng PREMIUM PASS.

NHẬN NGAY phần thưởng trị giá

68,888 CP

BATTLE PASS GIÚP BẠN DỄ DÀNG NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT MỖI MÙA. MUA VÀ TĂNG CẤP BATTLE PASS ĐỂ MỞ KHÓA PHẦN THƯỞNG BẰNG CÁCH:
 • 01

  Mua PREMIUM PASS hoặc PREMIUM PASS PLUS bằng CP tại giao diện Battle Pass trong game.

 • 02

  Hoàn thành các nhiệm vụ mỗi ngày để tăng Cấp Battle Pass, mở khóa thêm nhiều phần thưởng.

 • 03

  Dùng CP để mua thêm Cấp Battle Pass tại giao diện Nhận Cấp Battle Pass, giúp tăng cấp nhận phần thưởng nhanh hơn.

 • 04

  Tăng Cấp Battle Pass lên đến tối đa để nhận được tổng hoàn trả 100% CP đã dùng để mua Premium Pass.

4 NHÂN VẬT MỚI
CỰC CHẤT

8 VŨ KHÍ MỚI
CỰC XỊN

NGOẠI TRANG
XE TĂNG
ĐẦU TIÊN

HOÀN TRẢ 400 CP
KHI ĐẠT CẤP TỐI ĐA.

Hoàn thành Battle Pass nhanh hơn với 25% XP tăng thêm khi
mở khóa Premium Pass.