Cách chơi

23-02-20

[MP] Gameplay Cơ Bản - Chế Độ Đấu Đội


► Giới thiệu chế độ Đấu Đội (Multiplayer Mode):

  ● Chế độ Đấu Đội gồm có 2 chế độ: đấu thường và đấu xếp hạng. Trong mỗi chế độ đấu sẽ chia thành nhiều cách chơi khác nhau.


✜ Đấu thường:
  ● Với đấu thường, các bạn sẽ có đến 6 chế độ để chơi:
1. Frontline: 5 vs 5.
  ● Hai đội sẽ thi đấu và không đổi địa điểm hồi sinh với nhau. Đội đạt 50 điểm trước sẽ chiến thắng.


2. Team Deathmatch 5 vs 5.
  ● Hai đội thi đấu và đổi địa điểm hồi sinh với nhau liên tục trong suốt trận đấu. Đội đạt 40 điểm trước sẽ chiến thắng.


3. Domination: 5 vs 5.
  ● Hai đội sẽ đi chiếm cứ điểm để nhận Điểm Chiếm Lĩnh. Có 3 cứ điểm xung quanh bản đồ.
  ● Chiếm được cứ điểm thì hạ gục đối phương mới được tăng điểm, không chiếm cứ điểm thì hạ gúc đối phương sẽ không được tăng điểm.
  ● Đấu 2 trận, mỗi trận 50 điểm. Đội đạt 50 điểm trước thì sẽ kết thúc Trận 1 và chuyển sang Trận 2. Đội đạt 100 điểm trước tại Trận 2 sẽ chiến thắng.


4. Search & Destroy: 5 vs 5.
  ● Hai đổi sẽ có nhiệm vụ khác nhau: một đội bảo vệ cứ điểm và một đội cầm bom đặt vào cứ điểm. Mỗi lượt đấu kết thúc, hai đội có thể sẽ đổi nhiệm vụ với nhau.
  ● Nếu đặt được bom vào cứ điểm hoặc hạ gục toàn bộ team đối phương sẽ giành được phần thắng của lượt đó.
  ● Đấu 5 lượt, đội nào đạt 6 điểm trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.


5. Practice vs AI: 5 vs 5.
  ● Thi đấu với máy, đội nào đạt 50 điểm trước sẽ giành chiến thắng.
  ● Lượng EXP nhận được sẽ giảm 90%.


6. Free For All: 4 vs 4.
  ● 8 người chơi cá nhân sẽ tiêu diệt lẫn nhau để giành điểm. Người đạt 20 điểm đầu tiên sẽ giành chiến thắng.
  ● Dựa vào số lượng tiêu diệt để xếp hạng các người chơi.


✜ Đấu xếp hạng:
  ● Đấu xếp hạng hơi khác với đấu thường ở chỗ là sẽ có các chế độ tương ứng với từng Bậc Xếp Hạng được mở ra chứ không mở hết toàn bộ các chế độ.
  ● Các chế độ này cũng được chọn ngẫu nhiên cho trận đấu.
  ● Các chế độ chơi tương ứng với Bậc Xếp Hạng được mở như sau:
     - Rookie I đến Rookie V: Chế độ Team Deathmatch.
     - Veteran I đến Veteran V: Ngẫu nhiên giữa 2 chế độ: Chế độ Team Deathmatch và Domination.
     - Elite I trở lên: Ngẫu nhiên giữa 3 chế độ: Chế độ Team Deathmatch, Domination và Search & Destroy.